Política de privacitatCookies

Política de Privacitat, Cookies i Avís Legal

Profe de Jardineria.com

D’acord amb el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals, hem actualitzat la nostra Política de Privacitat. Aquest lloc web respecta i atén les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Cal assenyalar que aquesta política de privacitat pot variar en funció de les exigències legislatives o d’autoregulació, de manera que els usuaris s’aconsella visitar-lo periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar qualsevol formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es recullin dades de caràcter personal.

Jordi Inglés Roig ha apropiat aquest lloc web als requisits del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, de protecció de persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE).

Responsable del tractament de les seves dades personals

Identitat del Responsable: Jordi Inglés Roig.

DNI: 39872300Y

Correu electrònic: info@profedejardineria.com

Adreça: C/ De la Barceloneta, Altafulla

A l’efecte de l’esmentat Reglament General de Protecció de Dades, les dades personals que ens enviï a través dels formularis web, rebran el tractament de les dades de “Usuaris i Subscriptors web”. Per al tractament de les dades de l’usuari, implementem totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la seva informació personal

En el tractament de les seves dades personals, aplicarem els següents principis que compleixin amb els requisits del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de legalitat, lleialtat i transparència: sempre requerirem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals amb una o més finalitats específiques que l’informarem amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals ho necessitem.

Principi de limitació del període de retenció: les dades es conservaran durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció de la finalitat, l’informarem del període de retenció corresponent, en el cas de subscripcions, revisem periòdicament les nostres llistes i eliminem els registres inactius durant un temps considerable.

Principi d’integritat i confidencialitat: les seves dades seran tractades de manera que garanteixin la seguretat adequada de les dades personals i garanteixin la confidencialitat.Prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés o mal ús no autoritzat de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem provenen de:

Formulari de contacte

Formulari d’inscripció al compte

Visites presencials a empreses

Trucades directes

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Persones interessades tenen dret a:

Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat

Sol·licitar rectificació

Sol·licita la teva descàrrega des de la nostra base de dades

Sol·licitant la limitació del seu tractament

Oposar-se al tractament

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Profe de Jardineria.com deixarà de tramitar les dades, excepte per motius legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, té dret a rebre les dades personals que li concerni, que ens ha facilitat i en un format estructurat, comunament utilitzat i mecànicament llegible, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament quan:

El tractament es basa en el consentiment

Les dades han estat facilitades per la persona interessada.

El tractament es realitza per mitjans automatitzats.

També tindran dret a una tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de protecció de dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix els Reglament.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Quan un usuari es connecta a aquest lloc web per enviar un correu electrònic al propietari, emplenar un formulari de contacte o esdeveniment, està facilitant informació personal de la qual és responsable Profe de Jardineria.com. Aquesta informació pot incloure dades personals, com ara l’adreça IP, el nom, l’adreça física, l’adreça electrònica, el número de telèfon i altra informació. En facilitar aquesta informació, vostè consent que la seva informació sigui recollida, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per https://profedejardineria.com, només com es descriu en l’Avís Legal i aquesta Política de Privacitat. A Profe de Jardineria.com. hi ha diferents sistemes de captació d’informació personal i tractem la informació que ens proporcionen les persones interessades per a la següent finalitat per a cada sistema de captura (formularis):

Formulari de contacte: En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: Nom i cognoms, Correu electrònic, Prefix i número de telèfon, Localitat, País i comentari, per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins informatius, promocions i ofertes especials, facilitades per l’usuari en enviar el formulari.

Formulari de registre del compte: sol·licitem el nom d’usuari, el correu electrònic, la contrasenya, l’adreça d’enviament i l’adreça de facturació per gestionar el registre i la compra. Se us requeriran dades de contacte i pagament. Hi ha altres finalitats per a les quals tractem les seves dades personals:

A vetllar pel compliment de les condicions d’ús i la legislació aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web per garantir la confidencialitat de les dades personals que es recull.

També es recullen altres dades no identificats que s’obtenen per algunes cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari en navegar per aquest lloc web que detallem en la política de cookies.

D’acord amb el que estableix el Reglament General Europeu de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679, Profe de Jardineria.com. serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris i subscriptors web. Profe de Jardineria.com. no ven, lloga o transfereix dades personals que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense consentiment previ. Sempre es realitzarà amb els estàndards de seguretat més estrictes.

Enviament de correus electrònics amb finalitats de contacte

Un cas especial de tractament de dades a Profe de Jardineria.com., fa referència als correus electrònics que els usuaris envien amb la finalitat de posar-se en contacte amb la nostra empresa per fer preguntes sobre els nostres productes. Encara que hi ha un formulari de recollida de dades, per a propòsits de contacte, els usuaris també poden enviar missatges d’e-mail. Per a això, Profe de Jardineria.com. utilitza el sistema de correu electrònic Gmail (Google). Els missatges dels usuaris per a aquest propòsit s’emmagatzemen al compte de Gmail de Profe de Jardineria.com. i les dades corresponents (correu electrònic i nom) sota la política de privadesa de Google. Les dades emmagatzemades al compte de Gmail no es transfereixen ni es comparteixen amb ningú; i podrà exercir els seus drets legals, tal com s’especifica en aquesta política de privacitat.

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: consentiment.

El consentiment d’aquesta Política de Privacitat és necessari per contactar o enviar formularis en aquest lloc web. L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis es basa en el consentiment sol·licitat.

Categoria de dades

Les categories de dades que s’estan tractant són dades identificats. Categories de dades especialment protegides no estan coberts.

Quant de temps conservarem les seves dades? Les dades personals facilitades es conservaran:

Fins que l’interessat sol·liciti la baixa.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Moltes de les eines que utilitzem per gestionar les teves dades són contractades per tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, www.profedejardineria.com, comparteix dades amb els següents proveïdors en les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei d’analítica web proporcionat per Google, Inc., una empresa de Delaware amb seu a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són fitxers de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar-vos a analitzar www.profedejardineria.com’ús que utilitzen els usuaris del lloc web. La informació generada per la cookie sobre l’ús www.profedejardineria.com ha de ser transmesa i emmagatzemada directament per Google en servidors dels Estats Units. L’adreça IP està anonimitzada, de manera que Google no la recollirà.

Gmail.Aquest servei emmagatzema els missatges enviats pels usuaris amb finalitats de contacte.

Navegació:

La navegació pel www.profedejardineria.com pot recopilar dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i els llocs, i altres dades que no es poden utilitzar per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives també hi ha les relatives als seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquest lloc web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

Google Analytics:

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i recopilar informació demogràfica sobre algun usuari base en el seu conjunt.

Secret de dades i seguretat:

www.profedejardineria.com es compromet en l’ús i tractament de les dades personals incloses dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i utilitzant-les d’acord amb la finalitat de les mateixes, així com a complir amb la seva obligació de conservar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Aquest lloc web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera completa i segura, és a dir, la transmissió de dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, estigui totalment encriptada o encriptada.

www.profedejardineria.com pot garantir la impregnació absoluta d’Internet i, per tant, l’incompliment de les dades mitjançant l’accés fraudulent a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del tractament, Profe de jardineria.com vetllarà perquè qualsevol persona que estigui autoritzada per nosaltres per tractar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i proveïdors), estarà sota l’obligació adequada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es produeixi un incident de seguretat, un cop notificació de Profe de jardineria.com, haurà de notificar al Client sense demora indeguda i ha de proporcionar informació així de temps relacionada amb l’Incident de Seguretat coneguda o quan ho sol·liciti raonablement el Client.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, vostè és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que envieu a www.profedejardineria.com exonerant Profe de jardineria.com., de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. Vostè es compromet a proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o cursos i esdeveniments.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions de protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les seves per Profe de jardineria.com. en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment mitjançant la informació de Profe de jardineria.com en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació no serà en cap cas retroactiva.

Canvis en la política de privacitat

Profe de jardineria.com es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a la nova legislació o jurisprudència, així com a les pràctiques del sector. En aquests casos, Profe de jardineria.com. anunciarà en aquesta pàgina els canvis realitzats raonablement abans de la seva aplicació.

Correus electrònics comercials

Segons la LSSICE, www.profedejardineria.com no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus electrònics comercials electrònicament que no han estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, www.profedejardineria.com es compromet a no enviar comunicacions comercials sense identificar-les correctament.

Política de cookies

Profe de jardineria.com

Per a què són i per a què els utilitzem?

Aquest lloc web, com la majoria de llocs web a Internet, utilitza cookies per millorar l’experiència de l’usuari. A continuació trobareu informació sobre què són les cookies, quin tipus de cookies utilitza aquest portal, com podeu desactivar les galetes al vostre navegador i com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers.

Què són les galetes?

Les cookies són petits arxius que algunes plataformes, com ara pàgines web, poden instal·lar al seu ordinador, smartphone, tablet o TV connectat. Les seves funcions poden ser molt variades: emmagatzemar les seves preferències de navegació, recopilar informació estadística, permetre certes funcionalitats tècniques, etc. Les cookies s’utilitzen de vegades per emmagatzemar informació bàsica sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu ordinador, fins al punt que, si és el cas, de poder reconèixer-la.

Per què són importants?

Les cookies són útils per diversos motius. Des d’un punt de vista tècnic, permeten que les pàgines web funcionin de manera més àgil i adaptada a les teves preferències, com ara emmagatzemar el teu idioma o la moneda del teu país. A més, ajuden els gestors de pàgines web a millorar els serveis que ofereixen, gràcies a la informació estadística que recullen a través d’ells.

Com utilitzem les cookies?

La navegació per aquest portal permet instal·lar els següents tipus de cookies:

Cookies que milloren el rendiment

Aquest tipus de cookies conserven les seves preferències per a determinades eines o serveis perquè no haurà de reconfigurar-les cada vegada que visiti el nostre portal i, en alguns casos, pugui ser proporcionada per tercers. En el cas del comerç electrònic, et permeten mantenir informació sobre la teva cistella de la compra.

Cookies d’anàlisi estadística Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, permeten quantificar el nombre de visitants i analitzar estadísticament l’ús que els usuaris fan dels nostres serveis. Gràcies a això podem estudiar la navegació de la nostra pàgina web, i així millorar l’oferta de productes o serveis que oferim.

Cookies de registre

Quan et registres a la nostra pàgina web, es generen cookies que t’identifiquen com a usuari registrat i indiquen quan t’has identificat al portal. Aquestes cookies s’utilitzen per identificar el seu compte d’usuari i serveis associats. Aquestes cookies es mantenen mentre no deixis el compte, tanquis el navegador o apadisquis el dispositiu. Aquestes cookies es poden utilitzar en combinació amb dades analítiques per identificar individualment les seves preferències al nostre portal.

Altres cookies de tercers

Algunes de les nostres pàgines poden instal·lar cookies de tercers que li permeten gestionar i millorar els serveis que ofereixen. Un exemple d’aquest ús són els enllaços a xarxes socials que ens permeten compartir el nostre contingut.

Com puc establir les meves preferències?

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d’Internet. En el cas que els bloquegeu, és possible que alguns serveis que necessitin el seu ús no estiguin disponibles per a vostè.

Estratègia de privadesa: Social media

En compliment del Reglament Europeu 2016/679, Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i Llei 34/2002, d’11 de juliol, serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE), Profe de jardineria.com informa als Usuaris, que s’ha creat un perfil a les xarxes socials Facebook, Twitter i Youtube amb la finalitat principal de donar informació i publicitat als seus productes i serveis.

Profe de jardineria.com

c/Barceloneta, Altafulla 43893, Tarragona

www.profedejardineria.com

info@profedejardineria.com

L’Usuari té un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Profe de jardineria.com, mostrant així interès en la informació que es publica a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina web, vostè ens proporciona el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en qualsevol moment a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

Profe de jardineria.com processa la informació pública de l’Usuari, especialment el seu nom de contacte. Aquestes dades només s’utilitzen dins de la pròpia Xarxa Social i no s’incorporen a cap fitxer.

Pel que fa als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que té i que podran exercir davant la Llei Profe de jardineria.com, haurà de tenir en compte els següents matisos:

Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir informació sobre les seves dades personals i de tractament específiques que Profe de jardineria.com hagi realitzat o posat, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o facilitades per a aquests. Aquest dret es definirà per la funcionalitat de la Xarxa Social i la possibilitat d’accedir a la informació des dels perfils dels Usuaris.

Dret de Rectificació: És el dret de les dades objecte de canvi de les dades que resulta ser inexactes o incompletes. Només es pot satisfer en relació amb la informació que està sota el control de Profe de jardineria.com (Per exemple, eliminar els comentaris publicats en el propi perfil). Normalment, aquest dret s’ha d’exercir davant la Xarxa Social.

Dret de cancel·lació: És el dret a suprimir les Dades Personals de l’Usuari, llevat del que disposa altres lleis aplicables que determinin l’obligació de conservar-les, de manera així com així ho estableixi. Aquest dret es pot exercir, per exemple, desenllaçant el perfil al qual s’adjunta.

Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a no dur a terme el tractament de les seves dades personals o a cessar el tractament dels mateixos per Profe de jardineria.com Com en el dret de cancel·lació, pots exercir, per exemple, desenllaçant el perfil al qual estàs adjunt.

Per exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment, ha de complir els requisits següents:

Presentació d’una carta dirigida a Profe de jardineria.com, c/Barceloneta, 43893, Altafulla o per correu electrònic a info@profedejardineria.com

La carta enviada per l’interessat que sol·licita l’exercici ha de complir els requisits legals següents:

Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DD. En els casos excepcionals en què s’admeti representació, també serà necessària la identificació per mitjà mateix de la persona que la representa, així com l’acreditació documental de representació. Es podrà substituir la fotocòpia del DNI sempre que la identitat s’estableixi per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

Sol·licitud de sol·licitud. Si no fa referència a un fitxer concret, se li proporcionarà tota la informació que tingui amb les seves dades personals. Si sol·liciteu informació d’un fitxer concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·liciteu informació relativa a un tercer, mai no es podrà proporcionar. Si ho sol·liciteu per telèfon se us instruirà per escrit i se us informarà de com podeu fer-ho i de l’adreça a la qual l’heu d’enviar. Mai se li donarà informació per telèfon.

Adreça a efectes de notificació.

Data i signatura de signants

Documentació acreditativa de la sol·licitud que es fa.

L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà per acreditar l’enviament i recepció de la sol·licitud.

Ús del perfil

Profe de jardineria.com realitzarà les següents accions:

Accés a la informació del perfil públic.

Publicació en el perfil de l’Usuari de tota aquesta informació ja publicada a la

Profe de jardineria.com

Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.

Actualitzacions de l’estat de la pàgina que s’han de publicar al perfil de l’Usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, suprimir contingut que ja no els interessa i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per tant, hauràs d’accedir a la configuració de privadesa.

Publicacions

L‘Usuari, un cop adscrit a la pàgina de Profe de jardineria.com, podrà publicar en aquest últim, comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tot cas, ha de ser titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i propietat intel·lectual o tenir el consentiment dels tercers afectats. Queda expressament prohibida qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que vulnerin o siguin propensos a vulnerar la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, vulnerin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, Profe de jardineria.com es reserva el dret d’eliminar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari.

Profe de jardineria.com no es fa responsable dels continguts publicats lliurement per un Usuari.

L’Usuari ha de tenir en compte que les seves publicacions seran conegudes per altres usuaris, per la qual cosa també és el responsable principal de la seva privacitat.

Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per Profe de jardineria.com sinó que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

Profe de jardineria.com es reserva el dret de celebrar concursos i promocions, en els quals l’Usuari Unit pugui participar a la seva pàgina. Les bases de cadascuna d’elles, quan s’utilitzi la plataforma de la Xarxa Social a aquest efecte, es publicaran sobre ella, sempre complint amb la LSSICE i qualsevol altra normativa que s’hi apliqui.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni gestiona, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

Profe de jardineria.com utilitzarà la Xarxa Social per anunciar els seus productes i serveis. En qualsevol cas, si decideixes tramitar les teves dades de contacte per dur a terme accions directes de prospecció comercial, sempre complirà amb els requisits legals de l’RGPD i la LSSICE.

No es considera publicitat recomanar a altres Usuaris la pàgina de Profe de jardineria.com que també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació es mostra l’enllaç a la política de privacitat de les diferents Xarxes Socials:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243

Twitter: https://twitter.com/privacy

YouTube: http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/

Contacte

669 104 596
Jordi Inglés Roig
WhatsApp